Dert Gecesi
Serdar Ortaç

Soldu rengi güneþin,
Yüreðimde gölgeler
Küskün artýk düþlerim,
Gitti giden dönmedi
Aþký böyle bilirdim,
Yalan olmadý sevgiler
Ben günahsýz severdim,
Þimdi neden son yeminler

Bu gece dert gecesi
Hasretin düðünü var
Bende aþk yarasý
Sende kördüðümü var

Susadým aþkýn özlemine,
Nereden bulurum seni ben?
Bilemem artýk hiç bilemem
Seni sevmeye söz veremem
Kýrýlýr kanadým güzelim
Kendime yalanlar söyleyemem