Dertli Dünya
Serdar Ortaç

Dertli dünyaya ettiðinden
Býkmadýn mý felek
Kim kopardý seni benden
Ayrýlýk ne demek

Nerde akþam orda sabah
Gün geceye karýþýk
Kalbim talimli tam yerinden
Kopmaya alýþýk

Git iþine yýkýl karþýmdan
Ne hayýr gördüm aþkýndan
Yar topraðýndan taþýndan
Ne istediysen boþ

Ne yazýk ki aklýn þaþmýþ
Nasýl Allah korkun varmýþ
Ahhh adalet kimlere kalmýþ
Ne söylediysem boþ

Deli dünya dünya þansým yok
Kimi sevsem kýymet bilmez
Zümrüt olsan, yakut olsan
Gücün aþkýmý almaya yetmez