Düsman
Serdar Ortaç

Puslu günlerde geçtin aklýmdan
Sanki yalvardým sen gel demiþtin ardýmdan
Puslu günlerde geçtin aklýmdan
Sanki yalvardým sen gel demiþtin ardýmdan
Dur yalvarýyorsun,çýldýrýyorsun,anlamýyorsun
Bitecek birgün diye
Gelme,gelme,gitme,görme,sevme hiç düþme
Benim düþtüðüm gibi bu aþka

Piþman oldum,düþman oldum
Seni sevdiðime,senin olduðuma bu gece