Gecelerin Adamý
Serdar Ortaç

Zor akþamlar
bitmez gönlümün çilesi
Nedendir bilmem
dinmez sevdamýn öfkesi

Býkar mý felek her gün
Baþka aþklardan
Usandým artýk
Fosforlu sevdalardan

Anlaþýlmaz sevdamýn
Bitmez gönül fýrtýnasý
Toz dumaným bu gece
Yeter bu gönül belasý...

Ben bu gecelerin adamýyým
Baþým beladan hiç kurtulmaz
Sana verecek baþka bir aþkým yok
Ruhun duymaz vurdum duymaz