Hesap Sorunu
Serdar Ortaç

Dün akþam kafam çakýr meyhanede
Bir baþka keyif aldým, ben bu alemde
Bana senden haber gelmiþ, birer birer
Kalan saðlar bizim olsun gidenler gider

Kime gittin, kimleri sordun?
Ne oyunlar geldi aklýna
Otur aðla haline tek baþýna
Ben takmam cümle alemi
Kim sevmiþ böyle dilberi
Bana senden yakýn olmaz, boþver elleri

Benimki deli dolu sevda güzelim
Sende hesap sorunu
Sokaðýna girdim, bulamadým evini
Þaþýrmýþým yolunu