Heves
Serdar Ortaç

Önce sor bana giderken
Bana sor bu aþký bitirirken
Sonra al baþýný çek git
Ama dönme korktuðun vakit

Ýnsan hiç aþkta hata yaparmý
Senin dünyada olman hata
Dönüyor baþým seni düþünmedikçe
Sanýrým tanýþmamýz hata

Aþk inanýnca kolay geliyor bana
Aþk akýyor içime
Hevesim kaçýyor seni bekleyemem
Caným aþk çekiyor bu gece