Hürriyet
Serdar Ortaç

Kendimi unuttum
Seni beklemekten
Þimdi yalnýzým
Aðlamak çare mi söyle
Belki de ayrýlýk þimdi zor olsa da
Kimseden korkmuyorum
Kimbilir kaç gece durmadan aðladým
Bundan utanmýyorum
Seni yaðmurlar aldý ben ne bilem
Kime yar oldu kaldý ben ne diyem
Yine gurbet baþýnda memleketim
Tadý yok þimdi sensiz hürriyetin