Kaç Kere Sever Ýnsan
Serdar Ortaç

Gözlerin gözlerimden kaçarken
Aklýma bir tebessüm takýldý
Ýstemem herþeyi yak giderken
Bendeki kalp demirden yapýldý
Ýstemem ayrýlýk sende dursun
Sen daha doðmamýþ bir çocuksun
Nasýlsa her þeyi sen býraktýn
Bir de bensiz olsun
Kaç kere sever insan
Kaç gönüle alýþýr
Ayrýlýðýn tadýna
Kaç gecede alýþýr
Uykularým kaçýyor
Resmini görmekten
Kaç kere tövbe eder
Kaç cephede savaþýr.