Kahrolsun
Serdar Ortaç

Yalvardým allahýma
Unutsun beni
Dalýmdan koparýlan
Bir gün misali
Hasrete yenik düþmüþ
Zavallý gönlüm
Bir sabah bir tebessüm
Ýster misali

Varsýn güneþ doðmasýn
Varsýn sabah olmasýn
Özlemle beklerken
Varsýn bir yudum su
Veren olmasýn...
Zor bekledim
Sabýrlar tükettim
Kendimden utandým
Kör oldu gözlerim

Kahrolsun beni sevgiden usandýran sözler
Kahrolsun silip attýðým yalancý sevgiler
Kahrolsun bu kaçýncý saymadým bu ayrýlýk
Kahrolsun yüreðimde yangýnýn alev alev