Kanasýn
Serdar Ortaç

Bu kaçýncý mevsim
Bu kaçýncý bahar
Bu sahte gülüþün ne anlamý var
Yüzüme bakmaya
Cesaretin yok mu
Yoksa gizlediðin bir þeyler mi var
Ben günahsýz adam
Sen sahte aþýk
Vefasýz sözlere inanmam artýk
Bu kaçýncý veda
Yalan ayrýlýk
Ýstesende yok desende
Buna gücüm yok artýk
Kanasýn kanasýn
Býrakýn yaram kanasýn
Kaderimse böyle sevmek
Býrakýn anam aðlasýn
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmiþim ama sevenim yok
Sensiz kaldýðým gecelerde
Beni kimler anlasýn