Kara Vicdanlý Yar
Serdar Ortaç

Kara vicdanlý yar senin olmazmýyým
Bana varmazmýsýn
Geceler derdim ortaðým olmuþ benim
Biraz almazmýsýn

Seni paylaþtým ellerin hatýrýna
Bana kalmazmýsýn
Bu sabah evde koynuna yaslandým
Beni sallarmýsýn

Halimi sormazmýsýn
Derdime dermanmýsýn
Beni unuttuðun anlarda
Yastýðýn altýnda
Resmimi saklarmýsýn

Birdaha gülmezmisin
Bu gece sen bana dönmezmisin
Kara günümde soran varmý
Kimseler anlarmý
Derdimi dinlermisin

Hiç sormazmýsýn halimi hatýrýmý
Senden haber varmý yar
Öldümü kaldýmý yoksa niþanlýmý
Böyle seven varmý yar