Karagözüm
Serdar Ortaç

Nerde nerde, yaptýk hatayý
Ne yazýk sensiz yaþadým bu sonbaharý
Sevda sevda, her yaný dertli sevda
Dayanýrmý yaslý yüreðim bu ayrýlýða
Yüzümü göremem, elini tutamam
Bana bunu yapma, bu acýyý býrakma
Seni seviyorum üzmem bir daha
Bana bunu yapma bu acýyý býrakma
Affet son bir kez daha
Bittim kalbim yanýyor
Bir þans son bir þans daha
Yýllar gitti gidiyor
Üzdüm bilmeden seni
Kýrdým lanet olasý
Çalma dur yüreðimi
Bana ver Benden Olaný
Karagözüm gül yüzüm
Buralarda çok mutsuzsum
Gideceksen öldür beni
Heyecansýz duygusuzum
Karagözüm gül yüzüm
Kabul ettim çok yalnýzým
Gideceksen öldür beni
Geceler boyu uykususum