Ne Olur Gitme
Serdar Ortaç

Göz yaþýna kýyamam býrak eller aðlasýn
Beni böyle býrakýp gitmek zorundamýsýn
Vermeden kararýný iyi düþün sevgilim
Gidersen ölmezmiyim yanýmda kalmalýsýn

Belki bir gün adýný yazarým þarkýlara
Yýkýlýr sendelerim bebeðim sen aðlama
Aþkýmýn hasretini içime gömüp yine
Beni böyle býrakýp sakýn gitme ellere

Ne olur gitme dur terketme
Veda edip yalan gururuna
Ne olur gitme allah aþkýna

Ne olur gitme dur terketme
Nasýl bir aþk bekler sabahý
Sende bekle ne olur üzülme