Okyanus
Serdar Ortaç

Býrak bana býrak
Ellerini gözlerini
Unut sende unut
Sakýn bilme hislerini

Ayrýlýk bana yakýn deðil
Sana uzak ama bana tuzak mý bu
Taþ deðil ama ateþlere dayanýyor
Gönlüm bana revamý bu

Seni aþkýmýzdan þarkýmýzdan
Okyanus'dan da çok sevdim
Ama tek suçum
Aþký anlatýrken
Tarifi zor bir yol seçtim