Sakýn Arama
Serdar Ortaç

Ben sana asýrlardan gün yaptým saymadým
Sen bize ne oyunlar ettiysen, ben uymadým
Ben sana asýrlardan gün yaptým
Duy diye þarkýlar söyledim, yine de duymadýn

Ben hancýyým, bununla kurtulduðuma duacýyým
Sen yolcusun, adý üstünde, unutulur yokluðun

Sakýn arama, sormayý deneme
Bundan böyle selam bile verme
Ýki gün olur, üç gün olur
Elbet taþ yerini bulur