Sattým Aþký
Serdar Ortaç

Bu gönül oyunu
Fazla yordu beni
Ömrümüz geçiyor
Gel býrakma beni
Alnýmýn yazýsý
Sevgi mahkumuyum
Belki çok susadým
Belki aþk doluyum
Bitecekse bitsin
Alnýmýn yazýsý
Mecnunum derdinden
Düþtüm el diline
Baþlarým dünyanýn önüne arkasýna
Üç kuruþ zevkimden aþkýmdan kime ne
Sanki ben miyim vicdansýz
Vurmuþum dibine
Sattým aþký sende kalsýn
Talibim çok sen yalansýn
Ýstiyorsan öyle olsun
Bir dudak ver üstü kalsýn