Savaþ ve Barýþ
Serdar Ortaç

Geceleri çok soðuk olur
Ýstanbul'un caddeleri
Üþüme sakýn güzelim
Kucaðýma gel geceleri

Gezdim oralarý
Gördüm buralarý
Sevdim adanalý yarim var
Toprak sulu sulu
Dudaðým kuru kuru
Sanki anadolu yarim var

Yataðýma gelsen
Kucaðýma girsen
Yanýna uzansak
Kokuna bulaþmak
Ateþe yanaþsak
Ýki kadeh atsak
Seviþerek ölsek
Acýlarý gömsek
Bide bana kýzsan
Ve beni unutsan
Hep savaþ ve barýþ