Seninki
Serdar Ortaç

Yalancýsýn bana bir þey sorma
Ýnatçýsýn yeter artýk sorma susar mýsýn?
beni baþkasýna sorma
Ocaðýna düþüp aldanacaðým
Tuzaðýna düþüp aldatacaðým
Ýnadýna senin olmayacaðým

Çok yalvarma, beni kýzdýrma
Yanarsýn hem de batarsýn
Ne kadar hoþsun, ama çok boþsun
Ah gözün doysun

Senin ki
hiç gözü doymaz, hiç utanmaz
býkmaz uslanmaz

Senin ki
Kimseyi sevmez,aþký bilmez
Hiç gözü doymaz