Sor
Serdar Ortaç

Herkesi zalim, kendini alim,
Hissetmen bile normal.
Çünkü dýþarýda senin gibiler için,
Özel idman yapýyorlar.
Deli huyundan ya da suyundan mýdýr?
Anlamadým bu iþi.
Ne bu hýrçýnlýk? Ne bu kalbin can çekiþi?

Oturuþu, dokunuþu, kendini savuruþu,
Yüzyýllar boyu ayný.
Sürmedi ilalebet, her þeye muhalefet,
Olmana bir sebep var mý?
Bunu külahýma, bir de günahýma
Gelip anlatacak o yürek,
Belki de vardýr ama,
Denemem lazým.

Ama sen korkaksýn hiç bulaþma,
Yaklaþmazsýn gerçek aþkla,
Demiþ ki benden uzak olsun,
Peki niye her gün aðlýyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor

sen korkaksýn hiç bulaþma,
Yaklaþmazsýn gerçek aþkla,
Ýliþki ki benden uzak olsun,
Peki niye her gün aðlýyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor.

Herkesi zalim, kendini alim,
Hissetmen bile normal.
Çünkü dýþarýda senin gibiler için,
Özel idman yapýyorlar.
Deli huyundan ya da suyundan mýdýr?
Anlamadým bu iþi.
Ne bu hýrçýnlýk? Ne bu kalbinin can çekiþi?

Oturuþu, dokunuþu, kendini savunuþu,
Yüzyýllar boyu ayný.
Sürmedi ilalebet, her þeye muhalefet,
Olmana bir sebep var mý?
Bunu külahýma, bir de günahýma,
Gelip anlatacak o yürek,
Belki de vardýr ama,
Denemem lazým.

Ama sen korkaksýn hiç bulaþma,
Yaklaþmazsýn gerçek aþkla,
Demiþ ki benden ýrak olsun,
Peki niye her gün aðlýyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor.

sen korkaksýn hiç bulaþma,
Yaklaþmazsýn gerçek aþkla,
Demiþ ki benden uzak olsun,
Peki niye her gün aðlýyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor.

Sor,sor,sor,,

Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor.

Ama sen korkaksýn hiç bulaþma,
Yaklaþmazsýn gerçek aþkla,
Ýliþki ki benden uzak olsun,
Peki niye her gün aðlýyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor

Ama sen korkaksýn hiç bulaþma,
Yaklaþmazsýn gerçek aþkla,
Demiþ ki benden uzak olsun,
Peki niye her gün aðlýyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor.