Uðrunda Her Þeyi
Serdar Ortaç

Dinledim aþkýn sesini
Ýyice duyana kadar
Çözdüm aþk felsefesini
Sonunu bulana kadar

Bir kuru gözyaþý kaldý bana
Baktýkça aþký tamamlýyorum
Yastýðýmýn kenarý kýrýþýk
Baktýkça aðlýyorum
Gittiðini anlýyorum

Uðrunda her þeyi, ölümü bile
Göze aldým, nanköre çýktý adým
Bak dünya aðlarken aþk diye diye
Ben sana bir türlü yaranamadým