Yar Ayrý Gayrýn mý Var
Serdar Ortaç

Yandým alev alev yerine
Yaðmur yaðsa da durduramaz
Sanki kilitlendi yüreðim
Gitmek istese kurtulamaz

Deli fýrtýnam, deli gözyaþým
Deli yaðmurum, bebeðim
Üþüdün yine, sakýn titreme
Býrak üstünü örteyim

Yar ayrý gayrýn mý var?
Bilemedim sana daha nasýl yaranacaðým
Aþkýmdan þüphen mi var?
Beni bile bile aðlatsan da unutacaðým
Alýþmýþým acýlara, nasýl olsa deli hasretine alýþacaðým