Yar Diye Diye
Serdar Ortaç

Efendiðim aslýnda
Bulunmaz eþim
Malatya civarýnda
Bir yar sevmiþim
Erkeklikten dergahýndan
Geçmez sevdalar
Babam bilmez aslýnda
Erkekler aðlar
Kýrkýndan sonra amcam
Çeker halayý
Amcamýn zamanýnda
Halay mý vardý
Aðzýn dilin kavrulsun
Kapansýn yollar
Seven bilmez aslýnda
Erkekler aðlar
Belki ben bunu çoktan beri hakettim
Ömrümün tamamýný sende tükettim
Kim bilir belki sana kavuþacaðým
Belki de genç yaþýmda yaþlanacaðým
Yar diye diye yandým bir yar var diye
Bu yaþýmda azdým diye fazlasý zarar diye
En azý karar diye açýkta kaldým