Yaz Günü
Serdar Ortaç

Kimseler seni öpmedi, öpemez
Kýskanýr tenim, ellere veremez
Kimseler seni ben gibi sevemez
Aþký söyleyemez
Olmaz isteme, baþkasý bana az
Korkma, sevgini ver bana da biraz
Sorma ismimi, kalbine beni yaz
Yapma böylesi naz
Yok be caným, bu kadar mý kolay?
Git demesi sana çok mu kolay?
Sen beni sevmeye zor diyorsun
Sevmesi zor da, bu çok mu kolay?
Buralara yaz günü kar yaðýyor caným
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem