Yaz Yaðmuru
Serdar Ortaç

Çok seneler geçti senden sonra
Ben hep yalancý aþklar yaþadým
Hiç bir zaman ölmeyen þarkýlar gibi
Ben hiç seni unutmadým

Þimdi hatýrlarým, eski günleri
Belki döner gelirsin bir sabah
Aðlamaktan usanmadan
Hergün aðladým durmadan
Þimdi beni yalvartmadan gel

Yaz yaðmuru, düþer durur yüreðime
Bir küçük aþk, yeter benim hasretime
Sende benim yaðmurum ol
Damla damla yað gönlüme