Yazýlýr Kitaba
Serdar Ortaç

Yoruldun ama gülüyorsun
Sen herþeyi çok biliyorsun
Utanmadan haykýrýyorsun
Böyle deðil yaþamak

Kendime aþk bulurum
Arada bir savrulurum
Sen beni burada býrak
Ben arada kaybolurum

Yazýlýr kitaba günahýn bedeli
Bu kaçýncý hata, bu kimin eseri?
Sen adam gibi ol da býrakma beni
Yar alýp baþýný gidiyor / Seneler çabuk geçiyor