Ýstemem mi
Serdar Ortaç

Zamaný ben çizdim
Yoksa zaman mý beni
Ruhum hep ayný kaldý
Bedenimse deðiþti

Seni gördüðüm zaman
Ýçimden bahar geçti
Ýstemem mi bir tanem kýþlara kalmasaydým

Ýstemem mi balkondan gizlice gül atsaydýn
Tesadüf gibi her gün yollarýma çýksaydýn
Daha ilk buluþmada
Ýsmini unutsaydýn
Ýstemem mi sevgilim ilk kadýným olsaydýn

Ýstemem mi yýllarý yaþanmamýþ olsaydým
Ýstemem mi saçýma, karlar yaðdýrmasaydým
Hoþlandýðým ilk genç kýz ilk sevgilim olsaydýn
Ýstemem mi naz etsen, ben peþinden koþsaydým