Zembille
Serdar Ortaç

Süzülür çýrýlçýplak
Kýrýtýr gülümserken
Hançer gibi kývrýmlarý
Akmýþ kadehlerden

Yanalým ateþlerde
Kýzgýn güneþlerde
Allah bilir sen kaç gönül yaktýn ateþlerde

Zembille gökten inmedi ya
Cennetten gönderilmedi ya
Zevkimden aþýk olmadý ki kader sana

Ah zilli
Yasladým baþýmý
Koynumda besledim yýlaný
Allah'tan ayrýlýnca bulur belasýný

Korkularým var, bana senden kalan
Hatýralarla, maceralarla
Aþkýmý anlatan

Gelde gör bir beni
Gelde anlat bana
Öldüm aþkýndan, mecalim yok
Zamaným çok...