Aþklarý Da Vururlar
Sezen Aksu

Gel
Bana kalbini göster ne olur
Sen deðilsin bu sudaki aksin
Hadi gel kader deðil bu
Hepimize öðretilmiþ öfkeler
Ne olur teslim olmaz
Bu kýzgýn, bu kalp kýran eller
Bir zaman bebektiler
Hadi gel
Aslýný göster
Suretin çok zalim
Çok mu üzdüler seni
Sahiplenme, senin deðil bu dikenler

Sözlerin hançer
Yareler açar
Yareler gülüm
Sür gözlerinin namlusuna
Sür beni, aþktan olsun ölümüm

Aþklarý da vururlar
Þarkýya þiir olur
Adanýr sonsuz anýsýna
Kanayan sevdanýn

Eyhav þiirler azalmýþ
Günümüz periþan
Yanýyor içimizdeki
Koskoca orman