Aþktan Ne Haber
Sezen Aksu

Aç kalbini ben geldim
Sýký sýký tut býrakma
Zar zor yýktým duvarlarýmý
Kýymetini bil uzatma

Bak yaldýzlarýmý döktüm
Açtým kapýlarýmý gir içeri
Gör parklarýmý bahçelerimi
Anla ben büyük harflerden ürktüm

Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taþtan yürekten
Anlamam Akýntýya kürekten
Bunlarý boþver ne haber aþktan

Gözlerinin arkasýný
Sözlerinin alt yazýsýný
Kalp diline çevirdim çoktan
Okudum öztürkçe acýsýný