Bazen
Sezen Aksu

Yanardað mý içimdeki alevlenir söner
Nedir bu öfkeli saplantýlar
Gelir gelir gider
Bazen bir duygu beni gökyüzüne çeker
Bazen bir tutku gelir toprakla bir eder

Bu karmaþanýn adý nedir
Düðümlenir çözdükçe
Yalanlar mý gizlidir yoksa
Gerçeklerin içinde

Bu karanlýk sonsuzluðun
Yolu nerde kimbilir
Zaman derin bir kuyu sanki
Kaybolasým gelir