Ben Her Babah Aþýk Olurum
Sezen Aksu

Damarlarýmda yine aþk var
Gözlerim yine bir manalý
Baþladý yine güneþli yaðmurlar
Islandý umudumun saçlarý

Kýrýlan dallar gibiyim
Ben her bahar dirilirim
Gizli bir kaynaktý içim
Kendime bir yol bulurum

Ben her bahar aþýk olurum
Rüzgar olur yaðmur olurum
Filizlenir anýlarda gururum
Taþar içimden ruhum

Gönlümde sönen ateþin
Küllerini savururum
Kalbimdeki acelenin
Peþinde ben kaybolurum