Beni Unutma
Sezen Aksu

Bir gün gelir de unuturmuþ insan
En sevdiði anýlarý bile
Bari sen her gece yorgun sesiyle
Saat onikiyi vurduðu zaman
Beni unutma

O saatlerde serpilir gülüþün
Bir avuç su gibi içime
Senin de baþýnda o çýlgýn rüzgar
Deli deli esiverirse bir gün
Beni unutma

Büyük acýlarla tutuþtuðun gün
Çok uzaklarda da olsan yine gel
Bu ölürcesine sevdiðine gel
Ne olur tanrýya kavuþtuðum gün
Beni unutma