Benimle Ol
Sezen Aksu

Bende zincirlere sýðmayan o deli sevdalardan
Kýzgýn çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
Kolay kolay taþýnmayan doludizgin duygulardan
Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var

Haydi gel benimle ol oturup yýldýzlardan
Bakalým dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur eriþirler ikimize

Uzanýp yüreðinin ateþiyle yeniden
Yýldýzlarý tek tek yakacaðým
Sarýlýp güneþlere sevgimizle göklerden
Mavi mavi taçlar takacaðým