Bile Bile
Sezen Aksu

Birarada olabilmek ne mümkün
Birarada kalabilmek imkansýz
Seneler alýp gitmiþ
Ne var ne yoksa herþeyi

Ýnanýlmaz, deðiþen ben miyim
Ýnanýlmaz, bu yabancý da kim
Sen misin böyle uzak
Veda sözleri söyleyen

Geri dönmek inan iþten deðil
Hani var ya tutamazsýn kendini
Bir ümitle ya olursa dersin hep
Bile bile herþeyin bittiðini

Geri dönmek inan iþten deðil
Hani var ya tutamazsýn kendini
Bir ümitle ya olursa dersin hep
Bile bile herþeyin bittiðini

Sonradan kor sonradan kor
Ayrýlýklar an be an
Akýp gider akýp gider
Zaman sana aldýrmadan

Birarada olabilmek ne mümkün
Birarada kalabilmek imkansýz
Seneler alýp gitmiþ
Ne var ne yoksa herþeyi

Ýnanýlmaz, deðiþen ben miyim
Ýnanýlmaz, bu yabancý da kim
Sen misin böyle uzak
Veda sözleri söyleyen

Geri dönmek inan iþten deðil
Hani var ya tutamazsýn kendini
Bir ümitle ya olursa dersin hep
Bile bile herþeyin bittiðini

Geri dönmek inan iþten deðil
Hani var ya tutamazsýn kendini
Bir ümitle ya olursa dersin hep
Bile bile herþeyin bittiðini

Sonradan kor sonradan kor
Ayrýlýklar an be an
Akýp gider akýp gider
Zaman sana aldýrmadan