Bindokuzyüz Kýrkbeþ
Sezen Aksu

Gel asýrlardan uzanda tut ellerimi sýmsýcak
Yoksa bendeki çocukta böyle çaresiz kalacak
Öfke ile beslenen çocuklar yalnýzdýrlar
Ve ümitleri çiçeklerden acýlarý tarihlerden

Senin gibi benim gibi onlar da hep insandýlar
Ve sevgiye inandýlar
Ve saygýya inandýlar
Senin gibi benim gibi

Onlar biraz terkedilmiþ
Biraz küskün çocuktular
Sanki biraz incitilmiþ
Sanki yetersiz sevilmiþ
Sanki utandýlar kavgadan ve sustular

Öp incilenen gözyaþlarý
Kurusun inançlarýmda
Sene bin dokuz yüz kýrkbeþ
Onlar da hep insandýlar
Ve sevgiye inandýlar
Ve saygýya inandýlar
Senin gibi benim gibi