Bir Acý Kahvenin
Sezen Aksu

Gün olur da bir dost ararsan eðer
Açýktýr kapým sana çekinmeden gel
Sözlerimde inan ne sitem
Ne de kýrgýnlýk bulamazsýn

Bir gün yolun düþerse eðer
Beni býraktýðýn gün gibi
Yine dost bulacaksýn

Gün olur da bir dost ararsan eðer
Ne olursa olsun geçen zamanda
Sanki bir þey olmamýþ gibi karþýlarým
Seni yýllarýn özlemiyle kucaklarým

Bir acý kahvenin kýrk yýl
Hatýrý vardýr derler
Az mý içtim ellerinden
Unutmadým o günleri gel
Buraya yolun düþerse eðer