Bir Kuþ Uçur
Sezen Aksu

Hep karanlýk hep karanlýk
Yeter artýk yeter
Bir avuç kar beyazý
Bir adým yol bana

Bir nefes ver bir fýsýlda

Daðlar duvar olsa önüme
Yollar kör düðüm düðümlense
Dönmem gözümü daðlasalar
Ýpe götürseler
Bir kuþ uçur yeter

Daðlar duvar olsa önüme
Yollar kör düðüm düðümlense
Dönmem gözümü daðlasalar
Ýpe götürseler
Sen bir çaðýr yeter

Bir küçük pencere
Bir aydýnlýk bana