Çocuk ve Dev
Sezen Aksu

Bir zamanlar koca bir dev
Ve minik bir çocuk vardý
Korkusuzca gezerlerdi
Yeþil güzel bir bahçede
Kocaman dev bir bahçývan
Minik çocuk bir çiçekti
Sýmsýcacýk yürekleri
Hep elele gezerlerdi

Kocaman devin elleri
Minik çocuðun yüzünden
Korkularý hep silerdi

Ama akýllý insanlar
Ýnanmadýlar bu masala
Koþtular kurtarmaya
Minik çocuðu o devden
Onlarý uyur buldular
O yeþil güzel bahçede
Sýmsýký sarýlmýþlardý
Bir daha uyanmadýlar