Daðlardýr Daðlar
Sezen Aksu

Baþým dað saçlarým kardýr
Deli rüzgarlarým vardýr
Ovalar bana çok dardýr
Benim meskenim daðlardýr daðlar
Daðlardýr daðlar, daðlardýr daðlar...

Þehirler bana bir tuzak
Ýnsan sohbetleri yasak
Uzak olun benden uzak
Benim meskenim daðlardýr daðlar
Daðlardýr daðlar, daðlardýr daðlar...

Kalbime benzer taþlarý
Heybetli öter kuþlarý
Göðe yakýndýr baþlarý
Benim meskenim daðlardýr daðlar
Daðlardýr daðlar, daðlardýr daðlar...

Yarimi ellere verin
Sevdamý yellere verin
Yelleri bana gönderin
Benim meskenim daðlardýr daðlar
Daðlardýr daðlar, daðlardýr daðlar...

Bir gün kadrim bilinirse
Ýsmim aðza alýnýrsa
Yerim soran bulunursa
Benim meskenim daðlardýr daðlar
Daðlardýr daðlar, daðlardýr daðlar...