Deðer Mi
Sezen Aksu

Bir rüya görür gibi seninle bulutlara uçtuðumda
Bir ateþ yakar beni sevginle tutuþtuðumu sanýrdým
Yaðmur olur damla damla öperdim öperdim dudaklarýndan
Bir nehir gibi çaðlar akardým akardým damarlarýndan

Deðer mi hiç deðer mi hiç
Deðer mi deðer mi deðer mi söyle
Bir rüya ömür boyu
Sürer mi sürer mi sürer mi böyle

Deðer caným deðer elbet
Deðer bir tanem aþk için herþeye
Ne hayal ne de gerçek
Engel mi kanatlanmadan uçmaya