Deli Gönlüm
Sezen Aksu

Ele avuca sýðmazdý deli gönlüm
Bir zamanlar neredeydi þimdi nerde
Ýster güneþ ol yak beni
Yaðmurum ol aðlat beni
Aklým baþka duygularým baþka yerde

Bir deli rüzgar savurdu beni böyle
Bu mutlu tutsak benim altýn kafeste
Ýster güneþ ol yak beni
Yaðmurum ol aðlat beni
Zincirleri yüreðimin artýk sende

Yok aðlatmaz asla beni bir gün ayrýlýk
Piþmanlýðým nefret olmaz, öfke olmaz
Senden daha acý bir hasret bulunmaz

Ýster güneþ ol yak beni
Yaðmurum ol aðlat beni
Acýlarla sevinçlerle yaþat beni