Deli Kýzýn Türküsü
Sezen Aksu

Yaðmur yaðar akasyalar ýslanýr
Ben yaðmura deli buluta deli
Bir büyük oyun bu yaþamak deðil
Beni ya svmeli ya öldürmeli

Yitirmeli ne varsa
Baþlamalý yeniden

Bu Allahsýz bu yaðmur
Ýþlemez karanlýkta
Garipliðine yan
Yan yürek yan
Gitti giden
Gitti giden

Yitirmeli ne varsa
Baþlamalý yeniden

Sana büyük caddelerin birinde rastlasam
Elimi uzatsam tutsam götürsem
Gözlerine baksam gözlerine
Konuþmasak ah anlasan
Elimi uzatsam tutamasam
Olanca sevgimi yalnýzlýðýmý
Düþünsem hayýr hayýr düþünmesem
Senin hiç haberin olmasa

Yitirmeli ne varsa
Baþlamalý yeniden