Dert Faslý
Sezen Aksu

Terkedildim yine kaldým açýkta
Ben yine deli divane
Ayýplayanýn baþýna gelir inþallah
Ah çekerim yane yane

Bir Allah bilir bir de ben bilirim
Gerisi boþ gerisi hikaye
Aðlarsa anam aðlar
Yabancý yalan aðlar
Derdim elaleme bahane
Oyna oyna halime, oyna kör talihime
Oyna oyna vah ile, oyna bahtý kareme

Zevk edindim keyf edindim
Bende sevda kýyamet
Yaðmalayýn yüreðim feda olsun
Siz sað ben selamet