Dilimin Ucunda Kelimeler
Sezen Aksu

Karþýmdasýn ilk kez yýllardan sonra
Gözlerinden gözlerim kaçýyorsa
Hoþ gör bu halimi sakýn darýlma

Yanýmdasýn ilk kez yýllardan sonra
Ellerinde ellerim titriyorsa
Dilim anlamsýz sözler söylüyorsa
Nedenini o an sakýn sorma

Dilimin ucunda kelimeler
Bir türlü söyleyemiyorum
Dilimin ucunda kelimeler
Nerden baþlasam bilmiyorum

Hatýrlar mýsýn o eski günleri
Anlatýrdýn bana hep dertlerini
Bir dosttum yalnýzca senin için deðil mi
Oysa içimde sevginin özlemi

Yýllarca duygularýmý gizledim
Ýçimde fýrtýna vardý ben sakladým
Oysa hep seni sevdim seni yaþadým