Dört Günlük Birþey
Sezen Aksu

Þimdi çok uzak bir hatýra gibi
O yaþadýðýmýz
Boynumda bilmece gibi bir düðüm

Dört kýsa günden bana
Bir garip sýzý kaldý
Bir de deli özlemin

Ben senin gözlerinin
Yalan dolan bakýþlarýný bile sevdim
Ben sana bir annenin
Evladýna duyduðu hisleri besledim
Ben senin bal gözlerinde
Dört kýsa günde bilsen neler neler gördüm
Sahte ile gerçeðin karmaþasýný
Yine de, sevgini özledim

Özledim ellerini, gözlerini
Ve yanýk kokunu özledim

Ýnsan böyle bir duyguyu yaþarken
Gerçek yaþamla tüm baðlantýlarý
Kopmuþçasýna ayaklarý yerden kesiliveriyor
Hoþ bir zaman bu baðlantýsýzlýk da
Yaþam kadar gerçek ve doðal
Biliyor musun?
Belki iyi oldu ama biz yere erken indik
Þimdi yarým yaþanmýþ o þey
Boynumda düðüm

Dört kýsa günden bana
Bir garip sýzý kaldý
Bir de deli özlemin

Dört günlük birþey iþte
Güzeldi, yaþandý ve bitti diye düþündük
Oysa bir duygusal yük vurduk yüreklerimize
Kýrýlýp döküldük
Bir zaman gözlerimizde çiçek açardý
Biz her umudu söndürdük
Özledim çiçekleri
Sevdiðimiz ne varsa her þeyi özledim

Özledim ellerini, gözlerini
Ve yanýk kokunu özledim