Dümtek
Sezen Aksu

Kývrým kývrým kývranarak dön gülerek
Edalý iþveli göz süzerek
Gerdan kýrarak bel bükerek
Vur tefe vur tefe düm düm de tek

Desinler rüzgar gibi saçlarý
Kalem misali siyah kaþlarý
Bakýþýyla anlatýr aþklarý
Vur tefe vur tefe düm düm de tek

Þarkýlar söyleyerek ve hep gülerek
Ritmine uyup tefin dans ederek
Doldurup doldurup þarap içerek
Bu gece neþenin gecesi olsun

Þarkýlar söyleyerek ve hep gülerek
Ritmine uyup tefin dans ederek
Doldurup doldurup þarap içerek
Bu gece neþenin gecesi olsun

Desinler rüzgar gibi saçlarý
Kalem misali siyah kaþlarý
Bakýþýyla anlatýr aþklarý
Vur tefe vur tefe düm düm de tek

Þarkýlar söyleyerek ve hep gülerek
Ritmine uyup tefin dans ederek
Doldurup doldurup þarap içerek
Bu gece neþenin gecesi olsun

Þarkýlar söyleyerek ve hep gülerek
Ritmine uyup tefin dans ederek
Doldurup doldurup þarap içerek
Bu gece neþenin gecesi olsun

Kývrým kývrým kývranarak dön gülerek
Edalý iþveli göz süzerek
Gerdan kýrarak bel bükerek
Vur tefe vur tefe düm düm de tek