Erkekler
Sezen Aksu

Yalnýzlýk Allah'a mahsus
Yalnýz yatmak mý,ay ay imkansýz
Biri mutlaka olmalý
Seni acil unutmalý
Ya olmazsa
Seni þeytanýn þahidi sus
Çivi çiviyi söker
Sökmezse þansýna küs

Elimi sallasam ellisi
Baþýmý sallasam tellisi
Erkekler
Ooof, içim sýkýlýyor
Ooof, pabucum sýkýyor

Burda hayat þöyle böyle
Yaþýyoruz ah zar zor öyle
Þimdilik sensiz olmadý
Tüh, taþ yerini bulmadý
Sen nasýlsýn iyi misin
Ne var ne yok hasta mýsýn
Yoksa benim gibi boþta mýsýn

Elimi sallasam ellisi
Baþýmý sallasam tellisi
Erkekler
Ooof, içim sýkýlýyor
Ooof, pabucum sýkýyor

Elimi sallasam ellisi
Baþýmý sallasam tellisi
Erkekler
Ooof, içim sýkýlýyor
Ooof, pabucum sýkýyor

Ooof, oof, oof
Ýçim sýkýlýyor
Pabucum sýkýyor
Ýçim sýkýlýyor
Pabucum sýkýyor