Eskidendi Çok Eskiden
Sezen Aksu

Hani erken inerdi karanlýk
Hani yaðmur yaðardý inceden
Hani okuldan, iþten dönerken
Iþýklar yanardý evlerde
Hani ay herkese gülümserken
Mevsimler kimseyi dinlemezken
Hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken

Hani herkes arkadaþ
Hani oyunlar sürerken
Hani çerçeveler boþ
Hani körkütük sarhoþ gençliðimizden
Hani þarkýlar bizi hanüz bu kadar incitmezken
Eskidendi, eskidendi, çok eskiden

Þimdi ay usul, yýldýzlar eski
Hatýralar gökyüzü gibi
Gitmiyor üzerimizden
Geçen geçti
Geçen geçti
Hadi geceyi söndür kalbim
Þimdi uykusuzluk vakti
Gençlik de geceler gibi eskidendi

Hani herkes arkadaþ
Hani oyunlar sürerken
Hani çerçeveler boþ
Hani körkütük sarhoþ gençliðimizden
Hani þarkýlar bizi hanüz bu kadar incitmezken
Eskidendi, eskidendi, çok eskiden

[Sezen Konuþma]
Hani herkes arkadaþ
Hani oyunlar sürerken
Kimse bize ihanet etmemiþ
Biz kimseyi aldatmamýþken
Hani biz kimseye küsmemiþ
Hani hiç kimse ölmemiþken
Eskidendi, çok eskiden

Hani herkes arkadaþ
Hani oyunlar sürerken
Hani çerçeveler boþ
Hani körkütük sarhoþ gençliðimizden
Hani þarkýlar bizi hanüz bu kadar incitmezken
Eskidendi, eskidendi, ah eskiden