Geçen Yaz
Sezen Aksu

Ýþte geçti bir yaz daha
Geçti gitti rüzgar gibi
Her batan gün biraz daha
Beyazlaþan saçlar gibi

Çýrçýplak kurumuþ dallar
Yapayalnýz ýssýz yollar
Koþup atýldýðýn kollar
Yýllar var ki bomboþ þimdi
Gözlerin o gözler ama
Bakýþýn "unut" mu þimdi

Çýrçýplak kurumuþ dallar
Yapayalnýz ýssýz yollar
Koþup atýldýðýn kollar
Yýllar var ki bomboþ þimdi
Gözlerin o gözler ama
Bakýþýn "unut" mu þimdi