Geçiyor Bizden de
Sezen Aksu

Bir masaldý aslýnda
Ne yazýk sonu yoktu
Bir þarap sofrasýnda hazin
Kibar bir vedayla son buldu

Ama biz biliyorduk
Bir daha çok zordu
Kederle gülüyorduk o esnada
Bir yýldýz hýzla kayýyordu

Ah geçiyor bizden de
Ah bitiyor ömürler
Can çekiyor elbette
Ama çok yaralý gönüller

Býraksam her þeyi
Dönsem bir türlü
Vazgeçsem hayattan
Ölsem bir türlü (2x)

Ama biz biliyorduk
Bir daha çok zordu
Kederle gülüyorduk o esnada
Bir yýldýz hýzla kayýyordu

Ah geçiyor bizden de
Ah bitiyor ömürler
Can çekiyor elbette
Ama çok yaralý gönüller

Býraksam her þeyi
Dönsem bir türlü
Vazgeçsem hayattan
Ölsem bir türlü (2x)

Aaah! Aaah! Aaah!